தனியார் பள்ளிகளுக்கு மேலாகதமிழக அரசு பள்ளிகளில் கணினி அறிவியல் பாடத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க!

தமிழக புதிய பாடத் திட்டத்தில், அமெரிக்க, ஜெர்மனியின் தொழில்நுட்ப கல்வியை சேர்க்க, பள்ளிக் கல்வித் துறை முடிவு செய்துள்ளது. தமிழகத்தில், 14 ஆண்டு களாக மாற்றப்படாத,பிளஸ் 1, Read More …..

Pocket

கணினி ஆசிரியர்களை மட்டும் நிராகரித்தது #தமிழக_அரசு!!

அனைத்துத் துறை ஆசிரியர்களுக்கும் தமிழக அரசு #நல்லாசிரியர்_விருது வழங்கியது !! ஆனால், கணினி ஆசிரியர்களை மட்டும் நிராகரித்தது #தமிழக_அரசு!! கணினி ஆசிரியர்கள் மட்டும் அரசு பள்ளிகளின் தீண்டத் Read More …..

Pocket

தமிழக புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமெரிக்க, ஜெர்மனி தொழில்நுட்பக் கல்வி

  தமிழக புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமெரிக்க, ஜெர்மனி தொழில்நுட்பக் கல்வி தமிழக புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமெரிக்க, ஜெர்மனி தொழில்நுட்பக் கல்வி 40000ஆயிரம் கணினி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க Read More …..

Pocket