🎋🎋தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பர்,உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்வழி பிறக்கட்டும்.

🎋🎋தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரிகள் சங்கம் சார்பாக

🎋🎋தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பர்,உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்வழி பிறக்கட்டும்.
அனைவருக்கும் இனிய🎋 பொங்கல்🌾 நல்வாழ்த்துக்கள்.

🌾🌾என் இதயம் கனிந்த
தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துகள்…!!

🎋🎋இங்கனம்.
🙏🙏திரு D. அகிலன் M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,
🤝மாநில செயலாளர்,

  1. தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரிகள் சங்கம். 655/2014
    http://www.tnbedcsvips.in/
    ✍ TNBEDCSVIPS
Pocket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *