புதிய பாடத்திட்டத்தில் 3-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாயமாகும் கணினி அறிவியல்* பாடத்திற்கு பி.எட்., பயின்ற கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகளை பணி நியமனம் செய்யக்கோரி முதல்வர் தனிப்பிரிவில் (CM Special Cell)_* மனு

புதிய பாடத்திட்டத்தில் 3-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாயமாகும் கணினி அறிவியல்* பாடத்திற்கு பி.எட்., பயின்ற கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகளை பணி நியமனம் செய்யக்கோரி முதல்வர் தனிப்பிரிவில் (CM Special Cell)_* மனு

நன்றி,

திரு.வெ.குமரேசன்
9626545446
மாநில பொதுச்செயலாளர்

Pocket

One thought on “புதிய பாடத்திட்டத்தில் 3-ஆம் வகுப்பு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாயமாகும் கணினி அறிவியல்* பாடத்திற்கு பி.எட்., பயின்ற கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகளை பணி நியமனம் செய்யக்கோரி முதல்வர் தனிப்பிரிவில் (CM Special Cell)_* மனு”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *