நமது கணினி ஆசிரியர்கள் தொலைக்காட்சி

 

புதிய கல்வித் திட்டத்தி்ல் கொண்டுவரும் கணினி அறிவியல் பாடத்திற்க்கு பி.எட் படித்த கணினி ஆசிரியர்களை மட்டுமே பணியமர்த்த வேண்டம் தமிழக அரசு!

நமது கணினி ஆசிரியர்கள் தொலைக்காட்சி

Pocket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *