“குங்குமச்சிமிழ் – கல்வி வேலை வழிகாட்டி” மாத இதழில் பிரசுரமான கணினி ஆசிரியர்ளின் சிறப்புக்கட்டுரை (January 16-31, 2019)

அரசு வேலைக்குத் தகுதியற்ற 33 முதுநிலைப் பட்டப் படிப்புகள்

“குங்குமச்சிமிழ் – கல்வி வேலை வழிகாட்டி” மாத இதழில் பிரசுரமான கணினி ஆசிரியர்ளின் சிறப்புக்கட்டுரை

இதழ் : குங்குமச்சிமிழ் – கல்வி, வேலை வழிகாட்டி

பிரதி : ஜனவரி 16-31, 2019

பக்க எண் : 16, 17 & 18

நன்றி,

திரு.ச. கார்த்திக், M.Sc., B.Ed.,

(மாநில பொருளாளர்)

தமிழ்நாடு பி.எட்., கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டட்தாரிகள் சங்கம் (TNBEDCSVIPS)

Pocket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *