இனிய தீப ஒளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள்..!

இனிய தீப ஒளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள்..!

உழைப்பே மத்தாப்பு….! உண்மையே பட்டாசு…!
அறவழி வாழ்வும்….
அன்பும் நிலைத்திட…!

அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய தீப ஒளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!

வெ.குமரேசன்,
மாநிலப் பொதுச் செயலாளர்,
9626545446 ,
தமிழ்நாடு பி.எட் கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம்655/2014.

 

Pocket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *